153426

{“visible_panels”:”6″,”width”:”1110″,”height”:”200″,”orientation”:”horizontal”,”panel_distance”:”2″,”max_openedaccordion_size”:”80%”,”open_panel_on”:”hover”,”shadow”:”false”,”autoplay”:”false”,”mouse_wheel”:”false”}

Bedding Grensmaas

De Grensmaas is als apart gebied meegenomen in dit project omdat de rivier als Natura 2000-gebied (Habitatrichtlijngebied) is aangewezen. Het gaat hierbij formeel alleen om de Nederlandse zijde van de zomerbedding, aangevuld met de gebieden Koningssteen, de Visplas en de … Lees meer