Standaardlijst floramonitoring rivierengebied

Tijdens de floraonderzoeken is gebruik gemaakt van een vaste lijst van plantensoorten die indicatief en kenmerkend zijn voor het rivierengebied en een zekere mate van zeldzaamheid hebben. Deze lijst is tot stand gekomen door het samenbrengen van de kennis van verschillende florakenners die langs de Grote rivieren lopen (met Delphi-methode) (zie Peters e.a., 2005). De lijst is vervolgens aangevuld met verschillende soorten die vooral typisch zijn voor kwelmilieus en ooibossen.

De uitgebreide lijst kunt u hier downloaden

Bijzondere waarnemingen 2010

  • Beekrombouten langs verschillende oevers langs de Zandmaas en de Benedenmaas (dusdanig aantallen vers uitgeslopen exemplaren dat sprake moet zijn van voortplanting in de bedding)Beekrombout-Bart-Peters,-Po
  • Voorjaarsganzerik, Smal fakkelgras en Zachte haver op een terrasrand bij Lomm-Hasselt
  • Knolsteenbreek, Kleine ratelaar en andere bijzondere stroomdalplanten op een terrasrand bij Reuver/Beesel.
  • Vroege glazenmaker en Bosmuur bij de Lus van Linne 
  • Sterke uitbreiding van Gulden sleutelbloem op de Rug van Roosteren
  • De Bever heeft sinds kort de hele Grensmaas gekoloniseerd.
  • Op de nieuw aangelegde grindbanken van Kerkeweerd kwamen dit voorjaar al onder meer Bilzekruid, Wilde hokjespeul en Zacht vetkruid voor.

 

Op de website “Waarneming.nl” kunt u veel veel recente waarnemingen vinden, ook uit gebieden in het Maasdal. Deze waarnemingen worden door tal van vrijwilligers en organisaties belangenloos ingevoerd en zijn vrij voor iedereen te raadplegen.

Kijk voor recente waarnemingen uit de natuurgebieden langs de Maas op de betreffende pagina van deze website (kolom geheel links). Hierop staat in veel gevallen een link naar de waarnemingen van waarneming.nl uit dit gebied.

Kerkeweerd voorlopig soortenrijkst

Keerkeweerd (Foto's: Bart Beters)

Keerkeweerd (Foto's: Bart Beters)

Het natuurontwikkelingsgebied Kerkeweerd aan de Vlaamse zijde van de Grensmaas is vooralsnog het meest soortenrijke gebied van het Maasdal. Op nog geen 40 ha voormalige grindwinning komen bijna 400 plantensoorten voor en talloze bijzondere insecten zoals Kleine parelmoervlinder, Blauwvleugelsprinkhaan, Zuidelijke heidelibel en Bruine korenbout. Daarnaast is er sinds vorig jaar waarschijnlijk een broedpoging van Grauwe klauwier geweest. De variatie hangt voor een belangrijk deel samen met de spectaculaire grindmilieus in het gebied die ontstaan zijn door grootschalige erosie (zie foto) en grindafzettingen tijdens de hoogwaters van 1993 en 1995.

Jonge bevers langs de Maas

Beverjong in Schuitwater (Foto: Bart Wullings)

Beverjong in Schuitwater (Foto: Bart Wullings)

Het bewijs dat bevers zich in het Maasgebied voortplanten: Hier een moeder met een jong dier in de bek. Bevers staan er om bekend dat ze hun jonge tussen verschillende burchten of holen kunnen verplaatsen.