excursieprogramma 2010 & 2011: Maasgemeenten

excursie-lrIn 2010 en 2011 zal vanuit ‘Maas in Beeld’ opnieuw een aantal excursiedagen georganiseerd worden. We richten ons daarbij dit jaar vooral op medewerkers en bestuurders van gemeenten langs de Zandmaas en de Maasplassen (traject Roermond-Gennep). Langs de Zandmaas staan veel nieuwe inrichtingsprojecten op stapel. Tegelijkertijd is de Zandmaas een bijzondere terrassenrivier die zowel landschapsgeologisch als – ecologisch om een heel eigen aanpak vraagt (niet vergelijkbaar met andere delen van het Maasdal of met de Rijntakken) (zie voor meer info evt. de volgende publicaties: het “Syntheserapport Maas in Beeld‘”  of het boekje “Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting“). Lees verder…

analyse-artikelen flora Maasdal

Begin 2011 zullen een tweetal artikelen verschijnen in De Levende Natuur en het Natuurhistorisch Maandblad waarin de ontwikkelingen van de flora in het Maasdal verder geanalyseerd worden. Het gaat om:

1. een overzichtsartikel van 15 jaar veranderingen in de flora door natuurontwikkeling in het Maasdal

2. een analyse-verhaal met speciale aandacht voor de stroomdalflora, mede in relatie tot uiterwaardinrichting en beheer

Verslag symposium Maas in Beeld

Zandvlakte Gebrande KampGrote opkomst en een begeesterde sfeer

Op woensdag 1 oktober 2008 werd in Roermond de grote symposiumdag “Maas in Beeld” gehouden. Alleen al de grote opkomst (> 200 mensen, na een stop op de inschrijvingen) en het gemêleerde het gezelschap (waterbeheerders, natuurbeheerders, plannenmakers, delfstofwinners, beleidsmensen en bestuurders) waren ingredienten voor een succesvolle dag. Daarnaast bleek er veel inhoudelijk enthousiasme achter te blijven bij de deelnemers. Kernwoorden van de dag waren “inspiratie”, “kwaliteit”, “zand- en grindbodems”, “economische spinoff” en “samenwerking”. Lees verder…

Beheerdersdag langs de Maas

Beheerdersdag Asseltse Plassen

Beheerdersdag Asseltse Plassen

Op 21 augustus 2007 is vanuit het project Maas in Beeld een excursie voor terreinbeheerders langs de Maas georganiseerd. Met zo’n 16 beheerders van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Limburgs Landschap en Ark werden die dag de Asseltse Plassen bij Roermond en het Proefproject Meers langs de Grensmaas bezocht. Het was een ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en de resultaten van natuurontwikkeling in de terreinen te bekijken en te bediscussiëren.   Daarnaast werden onderweg bijzondere dingen gezien zoals drie Grote Zilverreigers boven de plas van Asselt , Bruin cypergras op de nieuw aangelegde zandlobben in de plas en Tripmadam op de grindweerden van Meers. Geprobeerd zal worden om volgend seizoen een nieuwe excursie te organiseren.