Filmpje Kerkeweerd

Hier een kort filmpje van de Kerkeweerd, opgenomen in augustus 2009.

Deelrapport Kerkeweerd

  • Riviertraject: Grensmaas
  • Provincie: Limburg (B)
  • Gemeente: Dilsen-Stokkem
  • Dorp: Stokkem
  • Start natuurontwikkeling: 1996
  • Eigendom: gemeente Dilsen-Stokkem, nv De Scheepvaart
  • Beheer: Limburgs Landschap vzw, Agentschap Bos en Natuur
  • Oppervlakte: 40 ha
  • Toegankelijkheid: Vrij toegankelijk

Download: Rapport Kerkeweerd (PDF)

Kerkeweerd voorlopig soortenrijkst

Keerkeweerd (Foto's: Bart Beters)

Keerkeweerd (Foto's: Bart Beters)

Het natuurontwikkelingsgebied Kerkeweerd aan de Vlaamse zijde van de Grensmaas is vooralsnog het meest soortenrijke gebied van het Maasdal. Op nog geen 40 ha voormalige grindwinning komen bijna 400 plantensoorten voor en talloze bijzondere insecten zoals Kleine parelmoervlinder, Blauwvleugelsprinkhaan, Zuidelijke heidelibel en Bruine korenbout. Daarnaast is er sinds vorig jaar waarschijnlijk een broedpoging van Grauwe klauwier geweest. De variatie hangt voor een belangrijk deel samen met de spectaculaire grindmilieus in het gebied die ontstaan zijn door grootschalige erosie (zie foto) en grindafzettingen tijdens de hoogwaters van 1993 en 1995.